Offentlig rätt

Lexnova Nyheter

Tryck- och yttrandefrihet

Nyheter (1389)

Ändrade mediegrundlagar

I lagrådsremissen föreslås språkliga och redaktionella ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i syfte att und...

Rättsområden
Offentlig rätt