Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Polisen nekade utlämning av film från Palmeutredningen – ska omprövas

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Polis, Tryck- och yttrandefrihet, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig