Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Arrenderade marken sedan 1974 – avtalet upphör på grund av självinträde

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Djurhållning, Arrende