Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

AstraZeneca nekas tilläggsskydd i två instanser

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt, Patenträtt