Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avhopp från assistansbolag inget brott mot konkurrensklausul

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Företagshemligheter

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).