Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bangladeshiskt födelsebevis styrker inte faderskap

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Folkbokföring, namnfrågor m.m., Övrig internationell rätt, Övrig familjerätt, Adoption och föräldraskap