Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Båtens tändningslås uppbrutet — döms för häleri

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Egendomsbrott