Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Båthus dubbelt så stort som strandskyddsbeslut avsett tillåts inte – HD prövar frågan

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor