Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Beslut om utvidgat strandskydd i Kungälvs kommun står fast i HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Djur- och växtskydd, Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk, Konstitutionell rätt