Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bolag får dispens från budplikt – trots att emissionsgaranti kan medföra 43-procentigt ägande

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Värdepappersrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt