Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bolag momsskyldigt för import av tv-apparater – men slipper betala tullskuld

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Deklaration och förfarande, Tullrätt, Fri rörlighet