Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Boutredningsman fortsatte trots önskemål om entledigande – prickas nu av samfundet

Efterarvingarna önskade i samförstånd att en boutredningsman skulle bli entledigad eftersom en annan jurist redan gjort en bouppteckning. Boutredningsmannen fortsatte trots detta handlägga dödsboärendet. Enligt Advokatsamfundets disciplinnämnd har det inte funnits skäl att fortsätta handläggningen, och advokaten tilldelas därför en erinran.

En kvinna anmälde en advokat till Advokatsamfundets disciplinnämnd efter ett boutredningsärende. Advokaten hade varit boutredningsman för hennes pappas dödsbo men kvinnan tappade snabbt förtroendet för advokaten eftersom han skulle vara bortrest under en längre tid och hon tyckte arvodet var för högt. Beslutet om boutredningsman överklagades omgående. 

I stället anlitades en jurist som hjälpte till med bouppteckningen. När mannen kom tillbaka från semestern meddelades han att han inte behövdes längre. Enligt anmälaren ville advokaten inte höras av detta och gjorde i stället om allt arbete som juristen gjort.  

Advokaten adressändrade även dödsboet mot anmälarens systers vilja, och sedan dess har det tillkommit flera förseningsavgifter för dödsboets räkningar.  

Systrarna har flera gånger skrivit till mannen och bett honom avgå, vilket han gått med på om de varit överens. Det har de varit. De fakturerades 40 000 kronor för helt onödigt arbete.  

Systrarna är upprörda över hur advokaten har betett sig, och framhöll i anmälaren att arvsskifte hade kunnat ske utan hans involvering. Han har inte heller agerat i deras intresse.  

Advokaten har i yttrande redogjort att han inte avhörde efterarvingarna och eftersom det inte fanns någon bouppteckning hos Skatteverket inleddes arbete med det. I april 2022, en månad efter förordnandet, fick han kännedom att beslutet överklagats.  

Mannen gjorde om bouppteckningen eftersom det saknats en fastighet i den. Det var i hans mening inte fråga om något dubbelarbete. Advokaten framhöll även att han haft utlägg för dödsboet, som sedan debiterats dit. 

Han konstaterade även att han som boutredningsman har ansett sig skyldig att hantera dödsboet, men har begränsat åtgärderna för att inte dra på onödiga kostnader.  

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar att det av utredningen framgår att advokaten vidtagit flera åtgärder trots systrarnas önskemål att han skulle entledigas och att en annan jurist anlitats för uppdraget. Nämnden anser att advokaten inte visat att det funnits något skäl för honom att fortsätta handlägga ärendet. Han har därför åsidosatt god advokatsed.  

Advokaten tilldelas därför en erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.  

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

D-2022-1537.pdf

200 KB
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Advokat, Arv, gåva och testamente, Tillstånd och tillsyn