Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Brittiskt bolag omfattas av EES-undantag trots utträdet – HD prövar inte frågan

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Internationell privat- och processrätt, Civilprocess, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Fri rörlighet, Övrig affärsjuridik