Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bröderna i Kevin-fallet nekas skadestånd på grund av preskription

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Övrig straffrätt, Skadeståndsrätt, Övrig offentlig rätt, Europakonventionen