Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bygglov nekas för lägenhetshotell i Årefjällen – avviker för mycket från detaljplanen

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Naturskydd, Plan- och byggnadsfrågor