Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:144
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt