Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Delägarna får 50 procent av vinsten för upphävd gemensamhetsanläggning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Expropriation, Servitut och ledningsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig