Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Edition nekas i tvist om dataspel

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Upphovsrätt