Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Elbolag nekas nätkoncession med förhöjd spänning – HD prövar inte fallet

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Tillståndsfrågor, Energirätt, Servitut och ledningsrätt