Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Elevundersökning gjordes efter Skolinspektionens beslut – ny omständighet

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Skola och utbildning