Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Näringsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet