Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Typ
Departementsserien (Ds)
Nr/beteckning
Ds 2021:17
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig arbetsrätt, HR, Anställning, uppsägning och avskedande