Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2021:81
Avsändare
Näringsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Infrastruktur, Förvaltningsrätt, VA, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig