Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2019:85
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Narkotikabrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess