Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Engelsk exsambo vann dragkamp om bil

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Äktenskap och samboende, Sakrätt, Avtalsrätt