Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ettårspreskription inte tillämplig på advokatuppdrag

Ettårspreskription inte tillämplig på advokatuppdrag
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Köprätt, Försäkringsrätt, Övrig affärsjuridik

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).