Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ettårspreskription inte tillämplig på advokatuppdrag

Ettårspreskription inte tillämplig på advokatuppdrag
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Köprätt, Försäkringsrätt, Övrig affärsjuridik