Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Exmake slipper återlämna hund som dottern har i sin besittning

Enligt bodelningsavtalet skulle en kvinna få parets hund Rambo. Hon lät dottern få vara med hunden i den bostad som hon delade med sin pappa. Nu slår tingsrätten fast att pappan inte kan tvingas återlämna hunden. Även om Rambo finns i pappans hem har han inte getts någon rätt att förfoga över den.

Kvinnan yrkade att tingsrätten ska förpliktiga sin exmake att till henne återlämna hunden Rambo  samt ersätta henne för ansökningsavgift med 900 kronor.

Grunden var att hon genom bodelningsbeslut den 29 juni 2022 tillskiftats hunden Rambo. Bodelningsbeslutet har inte klandrats och tiden för fullgörelse har därför inträffat. Exmaken har Rambo i sin besittning och han har vägrat att återlämna Rambo till henne trots att hon krävt detta.

Rambo finns hos parternas gemensamma dotter Wilma som är 20 år. Hon bor hos sin pappa i parternas tidigare gemensamma hus och pappan har därför rådighet över Rambo. Käranden lät vid parternas separation, genom en muntlig överenskommelse mellan henne och dottern, Rambo stanna kvar hos dottern, under en övergångsperiod eftersom dottern mådde dåligt, med villkor om att mamman fortfarande skulle få träffa Rambo.

Exmaken kontrar med att han inte äger Rambo och har inte honom i sin besittning. Rambo har av hans exhustru i maj 2021 överlåtits genom gåva till parternas dotter. Det är dottern som äger Rambo och har honom i sin besittning.

Göteborgs tingsrätt är mycket kortfattad i sin slutsats. Det är utrett att kvinnan köpte Rambo och enligt bodelningsavtalet tillskiftades hunden. Hon har själv berättat att hon förfogat över hunden genom att lämna den i dotterns vård. Även om hunden finns i exmakens hem har han såvitt framkommit inte getts någon rätt att förfoga över den. Han kan därför inte förpliktas att överlämna den. Käromålet ska därför lämnas utan bifall.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

FT3150-23.pdf

400 KB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Bodelning