Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:187
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Infrastruktur, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig familjerätt