Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighet ska återbäras men inte penninggåva

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Arv, gåva och testamente