Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare ersättningsskyldig för vattenförbrukning trots strypt tillförsel

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig miljörätt, Övrig fastighetsjuridik, Servitut och ledningsrätt