Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare får miljöskadestånd för avgrävd vattenledning

Fastighetsägare får miljöskadestånd för avgrävd vattenledning
Domstolarna gör olika bedömningar avseende betydelsen av att värmekabeln till avloppsledningen inte heller fungerade. Foto Luis Tosta / Unsplash
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
VA, Skadeståndsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Övrig miljörätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig