Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare får sänkt va-avgift efter avstyckning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
VA, Övrig fastighetsjuridik, Kommunalrätt, Fastighetsbildning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig