Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel att kräva uppgifter om anknytningspersonens inkomst – hade flyktingstatus

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Uppehållstillstånd på grund av anknytning