Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel av myndigheter maska uppgifter om anbud

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt