Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel av underinstansen att bedöma överklagbarhet – var kammarrättens uppgift

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Socialförsäkring