Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel markägare sa upp arrende

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Arrende, Övrig fastighetsjuridik, Avtalsrätt