Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flygbolags ombokningsskyldighet långtgående – måste ersätta resenärer trots oväder

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Konsumenträtt, Infrastruktur, Övrig europeisk rätt