Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Föräldrar nekas tillgång till 15-årings journaler

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Offentlighet och sekretess, Vårdnad, umgänge och boende