Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förbud mot skolpaviljong upphävs

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Skola och utbildning, Föroreningar, avfall och miljöskador, Buller