Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:292
Omnämnda SFS
2010:2010
Rättsområden
Påföljd, Ordning och säkerhet, Kriminalvård