Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:243
Omnämnda SFS
1993:1199, 1979:1152, 2011:444, 2018:1097
Rättsområden
Fastighetsbeskattning, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp