Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1281
Omnämnda SFS
1996:1515, 2014:115, 2018:741, 4:1460, 2009:641, 2019:583, 2005:837, 1979:369, 1991:1559, 1972:205, 1971:796, 1904:26, 1931:429, 1988:1321, 1994:1220, 1996:67, 1978:302, 1976:661, 2003:491, 2010:813, 2005:716, 2006:97, 1996:95, 2014:341, 1998:812, 1976:997, 1992:160, 1994:1927, 1951:649
Rättsområden
Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt