Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:729
Omnämnda SFS
1998:940, 2018:1459
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Jordbruk och skogsbruk, Föroreningar, avfall och miljöskador, Djur- och växtskydd