Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:282
Omnämnda SFS
2003:766, 2011:480
Rättsområden
Socialförsäkring, Personuppgifter och integritet, Förvaltningsrätt