Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:262
Omnämnda SFS
2007:1073
Rättsområden
Domare, Förvaltningsrätt