Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1060
Omnämnda SFS
2007:913
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Arbetsmiljö