Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1314
Omnämnda SFS
2008:463, 1984:3, 2018:396, 2018:506, 2006:311, 2019:74, 09:668, 1984:14, 2017:1336
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador