Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:249
Omnämnda SFS
2009:130, 2011:110
Rättsområden
Skola och utbildning, Förvaltningsrätt