Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Träder i kraft
SFS-nummer
2019:488
Omnämnda SFS
2010:1062, 2010:696, 2013:669, 2015:618
Rättsområden
Sociala avgifter, Övrig offentlig rätt, Tryck- och yttrandefrihet, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Infrastruktur