Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1277
Omnämnda SFS
2011:131, 2010:800
Rättsområden
Skola och utbildning, Förvaltningsrätt